ثبت نام کارگاه های ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

ورود اطلاعات

Fields

نام سازمان مردم نهاد/نام خیریه/ نام کانون/ حوزه فعالیت *
لطفاً نام سمن، خیریه، کانون، یا حوزه فعالیتی که در آن کار داوطلبانه انجام می‌دهید را وارد کنید.
نام و نام خانوادگی *
پر کردن این فیلد الزامی است.
سمت در سازمان مردم نهاد
کد ملی
کد ملی 10 رقمی بصورت اعداد پشت هم وارد شود.
رشته تحصیلی
سن
عناوین کارگاه های تخصصی:
کارگاه مدیریت بحران(نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد)W3.CSS
توجه

جهت شرکت در کارگاه مدیریت بحران، لطفاً براساس حوزه ی فعالیت، از لیست فوق، گروه مورد نظر را انتخاب نمایید

عناوین کارگاه های عمومی:W3.CSS

جهت شرکت در کارگاه ها، لطفاً موضوعات مورد نظر را انتخاب نمایید

شماره تماس همراه *
لطفاً شماره تماس جهت اطلاع رسانی وارد نمایید. نمونه: 09122123123
ایمیل
لطفاً ایمیل معتبر وارد کنید