ثبت نام کارگاه های ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران

ورود اطلاعات

Fields

نام سازمان مردم نهاد/نام خیریه/ نام کانون/ حوزه فعالیت *
لطفاً نام سمن، خیریه، کانون، یا حوزه فعالیتی که در آن کار داوطلبانه انجام می‌دهید را وارد کنید.
نام و نام خانوادگی *
پر کردن این فیلد الزامی است.
سمت در سازمان مردم نهاد
کد ملی
کد ملی 10 رقمی بصورت اعداد پشت هم وارد شود.
رشته تحصیلی
سن
عناوین کارگاه های عمومی:W3.CSS

قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه:
جلسه اول کارگاه ویدئومارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ با عنوان "مدل رفتاری دیسک" در روز 24 مهرماه بدلیل تعمیرات مکان کارگاه، تشکیل نمی شود. بدیهی است زمان دقیق این کارگاه بزودی در همین وب سایت اعلام خواهد شد. سپاس

شماره تماس همراه *
لطفاً شماره تماس جهت اطلاع رسانی وارد نمایید. نمونه: 09122123123
ایمیل
لطفاً ایمیل معتبر وارد کنید